4 Facts เกี่ยวกับ SMEs ในประเทศไทย

ในทุกๆปี SMEในไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นและเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หากแต่ SME ยังคงพบอุปส…