คราวด์ฟันดิงแรกของเราสำเร็จภายในเวลากว่า 72 ชั่วโมง

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเรียนให้ทุกท่านทราบว่าการระดมทุนแรกของเราสำเร็จภายในเวลากว่า 72 ชั่วโมงขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการระดมทุนครั้งนี้
  • SME หรือ Startup ท่านใด สนใจร่วมระดมทุน สามารถกรอกใบสมัครได้ทาง https://fundingsocieties.co.th/financing-application  
  • นักลงทุนท่านใด สนใจลงทุนกับเรา ติดต่อเราผ่านทาง Line Official Account : @fundingsocietiesth 

We are extremely excited to share that “Our first crowdfunding in Thailand has been fully crowdfunded in just over 72 hours!” We would like to thank all the participating investors for becoming a part of Funding Societies community with this first investment.
  • SMEs and Startups who are interested in raising funds through crowdfunding, can submit your application via https://fundingsocieties.co.th/financing-application
  • For investors who are interested in investing, please reach out to us via Line Official Account: @fundingsocietiesth
%d bloggers like this: