5 วิธี SMEs สู้โควิดระลอกใหม่

ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม่ว่าจะขนาดเล็ก หรือ ขนาดใหญ่อยู่ไม่น้อย ธุรกิจบางส่วนมีการปิดตัวลง เพราะฉะนั้นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

Funding Societies ได้รวบรวมและสรุป 5 แนวทางในการปรับตัว เพื่อรักษาและดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในช่วงสถานการณ์ที่ไม่มีความแน่นอน: 

 

  • สำรวจเงินทุนหมุนเวียน

SME ควรสำรวจเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ และสำรองกระแสเงินสดเอาไว้เพื่อใช้ในยามจำเป็น และที่สำคัญผู้ประกอบการควรประเมินว่ากระแสเงินสดที่มีอยู่นั้นเพียงพอในการทำธุรกิจไปได้อีกนานแค่ไหน และ ควรหาวิธีสำรองกระแสเงินสดไว้ให้ได้มากที่สุด เช่น การมองหาสินเชื่อ หรือ การระดุมทุนต่างๆ

 

  • พัฒนาธุรกิจให้เป็นออนไลน์

ช่องทางออนไลน์หรือ e-commerce สามารถเป็นช่องทางสร้างรายได้หลักให้กับหลายๆธุรกิจได้ ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป และระบบ e-commerce ที่เข้าถึงง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้งานอีกด้วย

 

  • สร้างพันธมิตรกับธุรกิจ SME รายอื่นๆ

ช่วยเหลือกันและกันโดยสร้างพันธมิตรกับธุรกิจ SME รายอื่น ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันความรู้ หรือ ทรัพยาการ เช่น ร้านอาหารเจรจาขอใช้บริการส่งสินค้าจาก SME ที่อยู่ใกล้เคียง ทำให้ร้านอาหารมีรายได้มากขึ้นเพราะสามารถส่งอาหารได้รวดเร็ว ในขณะเดียวกันธุรกิจบริการส่งสินค้าก็มีรายได้เพิ่มขึ้นจากรอบส่งที่มากขึ้นในแต่ละวัน จึงเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย

 

  • การทำการตลาด

การทำการตลาดผ่านทาง Social Media นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาก SMEs ควรเข้าใจฐานลูกค้าเพื่อทำการตลาดให้ถูกช่องทางและตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่สำคัญไม่ควรเจาะกลุ่มลูกค้าทุกกลุ่มเหมือนการขายหน้าร้านหรือออฟไลน์ เพราะลูกค้าช่องทางออนไลน์กับออฟไลน์นั้นต่างกัน การเจาะลูกค้าแบบลงรายละเอียดเฉพาะกลุ่มจึงเป็นประโยชน์ และได้ผลดีกว่าการเลือกแบบครึ่งๆ กลางๆ

 

  • ศึกษาตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค

สิ่งหนึ่งที่ SMEs สามารถทำได้เพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการระบาดครั้งใหม่คือ สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภค คอยติดตามทิศทางตลาด เพื่อนำสินค้าที่เป็นที่ต้องการ หรือเป็นกระแส นำมาขาย โดยอาจจะสำรวจได้จากว่า ผู้บริโภคกำลังเผชิญปัญหาอะไรอยู่ หรือผู้บริโภคมีความต้องการใหม่ๆ หรือจำเป็นต้องใช้สิ่งใดเพิ่มเติม 

เราจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาผู้บริโภคใช้จ่ายกันน้อยลง แต่ยังมีสินค้าที่มีความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอด ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ รวมไปถึงอาหารกล่องราคาย่อมเยา 

 

 

 

ที่มา

https://www.sentangsedtee.com/big-idea/article_169371

https://www.scb.co.th/th/personal-banking/stories/business-maker/sme-new-normal-era.html
%d bloggers like this: